Frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada

  • Frihandelsavtalet

    CETA Foto: Pär Forslund

CETA (the Comprehensive Economic Trade Agreement), frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, öppnar nya möjligheter för handel och ökade näringslivsförbindelser. Avtalet, som trädde i kraft provisoriskt den 21 september 2017, eliminerar 98 % av tullavgifterna på varor som handlas mellan parterna.

De flesta varor och produkter är således tullfria medan ett fåtal omfattas av succesiv tullnedtrappning. Exempel på produkter vars tullar kommer att avvecklas under en övergångsperiod är fordon och fartyg. Inom avtalet gäller kvotering för en del jordbruksvaror och för enstaka jordbruksvaror, exempelvis kyckling och ägg, har CETA ingen påverkan.

Avtalet omfattar även offentlig upphandling där företag inom EU och Kanada kan buda på offentliga upphandlingskontrakt i respektive land. Det innebär stora möjligheter för Svenska företag som numera har samma rättigheter som Kanadensiska företag att ansöka om offentliga upphandlingskontrakt i Kanada, på federal, provinsiell och kommunal nivå. 

Vidare underlättar CETA tillfällig flytt av personal och tillhandahåller ett ramverk med syfte att förenkla erkännandet av professionella kvalifikationer och utbildningar mellan EU och Kanada.  

För mer information om CETA relevant för dig som företagare

Kontakta Business Sweden