Påminnelse om levnadsintyg

Levnadsintyg för de pensionärer som får pension från Sverige behöver lämnas in till ambassaden senast 8 december 2017.

Då Guatemalas postsystem för närvarande inte fungerar har årets utskick av levnadsintyg inte nått de som får pension från Sverige. Ambassaden vill därför uppmana samtliga som mottager pensionsbetalningar från Sverige att fylla i formuläret på Pensionsmyndighetens hemsida, skriva ut det och besöka ambassaden senast den 8 december 2017. Läs mer om levnadsintyg och hitta blanketten på Pensionsmyndighetens hemsida här.

Navigation

Top