Svenska och uruguayanska elever möttes slutligen efter ett års digitalt utbyte

  • Elever_Uruguay

    Sjumilaskolan besöker sin vänskapsklass i skolan Paso Carrasco Foto: Sjumilaskolan

  • Elever_Uruguay

    Sjumilaskolan besöker sin vänskapsklass i skolan Paso Carrasco Foto: Sjumilaskolan

Efter ett läsår av digitalt utbyte kunde lärare och elever från årskurs 9 på Sjumilaskolan i Göteborg tisdagen den 26 september äntligen träffa sin vänskapsklass i skolan Paso Carrasco i Canelones, Uruguay. De svenska eleverna höll flera presentationer om det svenska samhället, skolsystemet, svensk historia och religion. Deltog gjorde även María Jiménez Previtali från konsulatet.

Eleverna från Uruguay och Sverige har gemensamt att de växer upp i socialt utsatta, låg-inkomst områden med hög arbetslöshet. Trots många likheter finns dock skillnader, t.ex. vad gäller etnicitet och religion. Syftet med utbytet är att skapa band över kontinenter och erbjuda eleverna möjligheten att bredda sitt internationella perspektiv samt att ta plats i den globala världen.

Studiebesöket pågick under 10 dagar och hade allehanda aktiviteter på agendan för att främja det kulturella utbytet. Projektet är sponsrat av Katz Stiftelse, Olof Palmes Minnesfond, Folke Bernadottes minnesfond.

Navigation

Top