Om Ghana

Här presenteras delar av ambassadens landrapport för Ghana.

Yta: 238,533 kvadratkilometer (motsvarande halva Sveriges landyta)

Befolkning: ca 25 miljoner (2010)

Befolkningstillväxt: ca 1,8 procent per år (2010)

Huvudstad: Accra

Statsskick: Ghana är en enhetsrepublik indelad i tretton regioner. Landet blev som första brittiska koloni i Afrika självständigt 1957 med panafrikanismens förgrundsgestalt Kwame Nkrumah som förste president. Efter 25 år av militärregimer återgick man till demokrati 1992, en demokrati som mognat och idag anses vara starkt förankrad. John Atta Mills valdes till president den 28 december 2008. Nästa president- och parlamentsval kommer att hållas i december 2012. Utöver det unikamerala parlamentet har Ghana ett formaliserat och inflytelserikt hövdingasystem.

BNP: Cirka 44,8 miljarder USD (2010)

BNP/invånare: 1 318 USD (2011)

Inflation: 13,7 procent (2010)

Tillväxt: 7,9 procent (2010)

Mänskligt utvecklingsindex: 0,467/plats 130 av 169 (UNDP 2010)

Största handelspartners: Nederländerna, UK, Nigeria, Kina, Elfenbenskusten, USA, Ukraina och Frankrike.

Viktigaste exportprodukter: Kakao, guld och olja.

Viktigaste importprodukter: Färdigvaror,  bränsle och livsmedel.

Medlemskap i internationella organisationer: ACP, FN, WTO, AU, Västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS och det brittiska samväldet.

Handel med Sverige: Ghana är Sveriges tredje största exportmarknad i Afrika söder om Sahara. Exporten till Ghana uppgick till drygt 1,3 miljarder SEK under 2010 vilket är en minskning med 13 procent på årsbasis. Importen ökade dock med hela 268 procent, om än från en låg bas, till 70 miljoner SEK. Ericsson är det största svenska företaget i Ghana.

Utvecklingssamarbete: Svenskt bilateralt utvecklingssamarbete med Ghana har fasats ut. En del svenska enskilda organisationer, bl a Playing for Change, har visst samarbete med det ghananska civila samhället. Det samarbete som bedrivs genom multilaterala organisationer, framförallt EU, är bland annat inriktat på jordbruk och god samhällsstyrning. EU:s utvecklingsstöd till Ghana motsvarar omkring 50 procent av det totala utvecklingsbiståndet till landet. EU är därmed den klart största biståndsgivaren med ett stöd på ungefär 500 miljoner euro per år.

Navigation

Top