Främjande i Nigeria och Ghana

En av ambassadens viktigaste uppgifter är att främja handel och bilden av Sverige i Nigeria och övriga verksamhetsländer.

Ambassaden utarbetar årligen en plan för främjandet i Nigeria och Ghana, två av de tre viktigaste marknaderna i Afrika söder om Sahara. Ambassadens plan bygger i sin tur på Utrikesdepartementets främjandeplan för Afrika.

Ambassaden har, tillsammans med Business Sweden, sammanställt några råd för den som vill göra affärer i Nigeria och Ghana. Se "Investment Guides" under rubriken "Rapporter".

Du kan också ta del av ambassadens övriga rapporter, som du hittar här: Ambassadens rapporter

Vi välkomnar varmt svenska intressenters tankar kring hur ambassadens främjande kan förbättras. Så tveka inte att höra av dig!  

Kontakta ambassaden (ambassaden.abuja@gov.se) och/eller Business Sweden (lagos@business-sweden.se) för specifika frågor om investeringar och handel med Nigeria och Ghana.

Navigation

Top