Permis de munca si studii

Daca depuneti cerere pentru permis de munca sau studii trebuie sa prezentati urmatoarele documente, in functie de situatia fiecarui solicitant:

 • Cerere pentru permis de munca sau cerere pentru  studii completata in dublu exemplar si semnata. semnata. Formularele se pot obtine gratuit de la ambasada in timpul programului de lucru cu publicul sau de pe pagina de internet curenta - vezi Application for residence permit for students and doctoral students sau Application for Swedish work permit, formularul nr. 149011

 

 • Contractul de munca sau acceptul pentru studii

 

 •  Extras de cont din care sa reiasa ca solicitantul pentru permis de studii are la dispozitie cel putin 750 euro/luna pe perioada sederii in Suedia dupa cum urmeaza:
  -pentru 6 luni de studii cel putin 36,500 SEK ( 5x 7,300)
  -pentru 18 luni de studii cel putin 109,500 SEK (15x 7,300)
  -pentru 24 luni de studii, cel putin 146,000 SEK ( 20x 7,300)


 • In cazul in care solicitantului ii este oferita doar o parte din suma de catre institutia suedeza, acesta trebuie sa faca dovada ca are in cont restul de pana la cel putin 750 euro/luna.

 

 • Pentru permisul de studii pana la un an aplicantul trebuie sa prezinte o asigurare medicala care sa acopere aceasta perioada.


 • Pasaport, a carui valabilitate sa depaseasca cu cel putin trei luni ultima zi de sedere in Suedia si o copie a acestuia


 • Doua fotografii tip pasaport

Toate documentele trebuie depuse personal la ambasada.


Taxe aferente permis munca: 2000 SEK pentru prima aplicare sau 1000 SEK pentru prelungirea contractului in acelasi domeniu sau cu acelasi angajator

Taxa permis studii: 1000 SEK

Atentie: taxa se achita la ambasada in momentul depunerii actelor. Plata se va face in lei romanesti la cursul valutar calculat pentru luna respectiva